Inspektor nemovitosti

Inspektor nemovitosti
přidal(a) Marek Kotala, 20. Červen 2016

Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a až 500 dílčích rizik. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko detailně popíše, navrhne způsob sanace a stanoví orientační náklady na odstranění každého rizika či rizikového řešení a vystaví tzv. PRŮKAZ NEMOVITOSTI

Typy INSPEKCÍ NEMOVITOSTI:

  • ZÁKLADNÍ inspekce.
  • STANDADRNÍ inspekce.
  • KOMPLETNÍ inspekce.

Doba trvání inspekce (průzkumu):

  • Rodinný dům: 1-4 hod.
  • Bytová jednotka: 1-3 hod.

Vystavení elektronického průkazu nemovitosti